По вид документ > Нормативни актове - отменени > Международноправни актове > Други > СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА (ЮНЕСКО)ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО В СОФИЯ (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО (КАТЕГОРИЯ 2)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА (ЮНЕСКО)ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО В СОФИЯ (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО (КАТЕГОРИЯ 2)

ДВ. бр. 83 от 09.10.2018г.

Обн., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., отм., ДВ, бр. 83 от 9 Октомври 2018 г.

 

history Правителството на Република България
и
генералният директор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура,
като припомнят Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, приета през 2003 г. от 32-рата сесия на Генералната конференция и влязла в сила през април 2006 г.,
като вземат предвид, че генералният директор е упълномощен от Генералната конференция да сключи с правителството на Република България споразумение в съответствие с проекта, представен на Генералната конференция,
като изявяват желание да определят условията, регламентиращи съдействието, дадено на упоменатия Център в това споразумение,
се споразумяха за следното:

history Член 1
1. В това споразумение "ЮНЕСКО" означава Организацията на обединените нации за образование, наука и култура.
2. "Правителство" означава правителството на Република България.
3. "Център" означава Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа.
4. "Конвенция от 2003 г." означава Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство.
5. "НКН" означава нематериално културно наследство.