По вид документ > Нормативни актове - отменени > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"

ДВ. бр. 35 от 27.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 44 от 4 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 27 април 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски", наричана по-нататък "Академията".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...