По вид документ > Нормативни актове - отменени > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА СЪВЕТА ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - ОТМ.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА СЪВЕТА ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО

ДВ. бр. 60 от 20.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 56 от 8 юли 2014 г., отм., ДВ, бр. 60 от 20 Юли 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С този правилник се уреждат съставът, структурата, функциите, организацията на дейността и финансирането на Съвета по животновъдство, наричан по-долу "Съвета".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...