По вид документ > Нормативни актове - отменени > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И УСТРОЙСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ ОТ 2015 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И УСТРОЙСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ

ДВ. бр. 54 от 09.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 58 от 31 юли 2015 г., отм., ДВ, бр. 54 от 9 Юли 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С правилника се уреждат функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании, наричан по-нататък "Центъра".