По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 2 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 84 ОТ 2011 Г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 2 ОКТОМВРИ 2015 г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 г. (ДВ, БР. 84 ОТ 2011 г.)

ДВ. бр. 78 от 09.10.2015г.

В сила от 09.10.2015 г.
Обн., ДВ, бр. 78 от 9 октомври 2015 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history § 1. В чл. 3 се създава т. 6:
"6. За публикуване на издания:
а) присъждане на издателски идентификатор (код) за:
аа) петцифрени номера (9 номера) - 5 лв.;
бб) четирицифрени номера (99 номера) - 11 лв.;
вв) трицифрени номера (999 номера) - 26 лв.;
гг) двуцифрени номера (9999 номера) - 44 лв."