По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 6 ОТ 3 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "РЕВМАТОЛОГИЯ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 6 ОТ 3 НОЕМВРИ 2016 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "РЕВМАТОЛОГИЯ"

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн., ДВ, бр. 93 от 23 ноември 2016 г., отм., ДВ, бр. 16 от 23 Февруари 2021 г.

 

history Член единствен. С наредбата се утвърждава медицинският стандарт "Ревматология" съгласно приложението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...