Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-433 ОТ 16 МАРТ 2017 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 8121з-433 ОТ 16 МАРТ 2017 г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 68 от 08.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 26 от 28 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 21 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 4 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 8 август 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за планиране, организиране, провеждане, контрол и отчитане на професионалното обучение и редът за провеждане на проверките за оценяване на нивото на професионалната подготовка на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
(2) За актуализирането и надграждането на професионалната квалификация в рамките на заеманата длъжност извън обученията по ал. 1 по реда на тази наредба се провежда и допълнително обучение.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...