По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Програми > ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И МЛАДЕЖТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2021 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И МЛАДЕЖТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2021 г.

ДВ. бр. 31 от 18.04.2017г.

(Одобрена с Решение № 53 от 20 януари 2017 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването ? - 14 март 2017 г.)
Издадена от Министерството на външните работи
Обн., ДВ, бр. 31 от 18 април 2017 г.

 

history Първото заседание на Смесената българско-австрийска комисия съгласно член 6 от Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта от 12 февруари 2015 г. се проведе на 16 и 17 ноември 2016 г. във Виена.
Смесената комисия прие следната Работна програма за сътрудничество за периода 2017 - 2021 г.

history I. ВИСШИ УЧИЛИЩА И ДРУГИ НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!