Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

ДВ. бр. 26 от 21.03.2023г.

Обн., ДВ, бр. 37 от 4 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 44 от 29 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 52 от 22 юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 14 юни 2019 г., изм., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г., изм., ДВ, бр. 26 от 22 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г., изм., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 106 от 15 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 108 от 22 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2021 г., изм., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2021 г., изм., ДВ, бр. 24 от 23 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 34 от 23 април 2021 г., изм., ДВ, бр. 35 от 27 април 2021 г., изм., ДВ, бр. 49 от 11 юни 2021 г., изм., ДВ, бр. 52 от 22 юни 2021 г., изм., ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г., изм., ДВ, бр. 58 от 13 юли 2021 г., изм., ДВ, бр. 59 от 16 юли 2021 г., изм., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г., изм., ДВ, бр. 61 от 23 юли 2021 г., изм., ДВ, бр. 65 от 6 август 2021 г., изм., ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021 г., изм., ДВ, бр. 81 от 28 септември 2021 г., изм., ДВ, бр. 86 от 15 октомври 2021 г., изм., ДВ, бр. 87 от 19 октомври 2021 г., изм., ДВ, бр. 88 от 22 октомври 2021 г., изм., ДВ, бр. 89 от 26 октомври 2021 г., изм., ДВ, бр. 90 от 29 октомври 2021 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2021 г., изм., ДВ, бр. 94 от 12 ноември 2021 г., доп., ДВ, бр. 95 от 16 ноември 2021 г., изм., ДВ, бр. 101 от 3 декември 2021 г., изм., ДВ, бр. 103 от 10 декември 2021 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2022 г., изм., ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2022 г., изм., ДВ, бр. 16 от 25 февруари 2022 г., изм., ДВ, бр. 22 от 18 март 2022 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април 2022 г., изм., ДВ, бр. 30 от 15 април 2022 г., изм., ДВ, бр. 33 от 29 април 2022 г., изм., ДВ, бр. 34 от 3 май 2022 г., изм., ДВ, бр. 38 от 20 май 2022 г., изм., ДВ, бр. 43 от 10 юни 2022 г., изм., ДВ, бр. 45 от 17 юни 2022 г., доп., ДВ, бр. 57 от 22 юли 2022 г., изм., ДВ, бр. 60 от 29 юли 2022 г., изм., ДВ, бр. 79 от 4 октомври 2022 г., изм., ДВ, бр. 80 от 7 октомври 2022 г., изм., ДВ, бр. 93 от 22 ноември 2022 г., изм., ДВ, бр. 26 от 21 март 2023 г.

 

history Министърът на правосъдието на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците обнародва:

history

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...