По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА

ДВ. бр. 28 от 05.04.2019г.

Обн., ДВ, бр. 28 от 5 април 2019 г.
Проект: 902-01-1/02.01.2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет
history Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за защита от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, осъществявана по съдебен път в производство по граждански дела.