Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-1059 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА НАУЧНА СТЕПЕН, ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРУД ПРЕЗ НОЩТА ОТ 22,00 ДО 6,00 Ч., ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРУД НА ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И ЗА ВРЕМЕТО НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 8121з-1059 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2019 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА НАУЧНА СТЕПЕН, ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРУД ПРЕЗ НОЩТА ОТ 22,00 ДО 6,00 Ч., ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРУД НА ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И ЗА ВРЕМЕТО НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ДВ. бр. 78 от 04.10.2019г.

В сила от 04.10.2019 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи
Обн., ДВ, бр. 78 от 4 октомври 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи за:
1. научна степен;
2. полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.;
3. полагане на труд на официални празници;
4. времето на разположение.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...