По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Програми > ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА УНГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2021 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА УНГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2021 г.

ДВ. бр. 5 от 17.01.2020г.

(Одобрена с Решение № 557 от 24 септември 2019 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването й - 23 септември 2019 г.)
Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., попр., ДВ, бр. 5 от 17 януари 2020 г.

 

history Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария (наричани по-нататък "Страните"):
на основание на Спогодбата за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Република Унгария, подписана на 5 май 1994 г. в Будапеща,
и в своя стремеж към всестранно развитие и задълбочаване на сътрудничеството в областта на образованието и науката се договориха за следното:

history Общи разпоредби