По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 г.

ДВ. бр. 81 от 15.09.2020г.

В сила от 15.09.2020 г.
Обн., ДВ, бр. 81 от 15 септември 2020 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. в размер 1 046 000 лв. за финансиране на проекти по линия на Националната програма за подпомагане от Фонд "Вътрешна сигурност" 2014 - 2020.
(2) Разходите по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...