По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Спогодби > СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 82 от 18.09.2020г.

(Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 4 септември 2018 г., ДВ, бр. 77 от 2018 г. В сила за Република България от 1 октомври 2018 г.)
Издадена от Националната агенция за приходите
Обн., ДВ, бр. 82 от 18 септември 2020 г.

 

history Република България и К. С. Арабия,
Желаейки да разширят своите икономически отношения и да подобрят своето сътрудничество в данъчната област,
Възнамерявайки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите, без да създават възможности за необлагане или намалено облагане чрез отклонение или заобикаляне на облагането, включително чрез споразумения за заобикаляне на спогодбите, насочени към получаване на облекчения, предвидени в тази Спогодба, в непряка полза на местни лица на трети държави,
се договориха, както следва:

history Обхват по отношение на лицата
Член 1
Тази Спогодба се прилага спрямо лица, които са местни лица на едната или на двете договарящи държави.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...