По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2021 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2021 г.

ДВ. бр. 77 от 16.09.2021г.

Обн., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 16 септември 2021 г.

 

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 77 от 2021 г.) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. по приходи и трансфери - всичко на обща сума 5 446 312,9 хил. лв., както следва:

history

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...