По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 г.

ДВ. бр. 77 от 16.09.2021г.

Обн., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 16 септември 2021 г.

 

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 16.09.2021 г.) Приема държавния бюджет за 2021 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

history

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...