По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРУКТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРУКТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Член единствен. (1) Открива Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки в структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
(2) Институтът по ал. 1 работи в сътрудничество с международно утвърдени изследователи, които след решение на Академичния съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" може да участват в органите му за управление.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...