По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

ДВ. бр. 35 от 27.04.2021г.

Попр., ДВ, бр. 2 от 5 декември 1950 г., обн., ДВ, бр. 275 от 22 ноември 1950 г., изм., ДВ, бр. 69 от 28 август 1951 г., изм., ДВ, бр. 92 от 7 ноември 1952 г., изм., ДВ, бр. 85 от 1 ноември 1963 г., изм., ДВ, бр. 27 от 3 април 1973 г., изм., ДВ, бр. 16 от 25 февруари 1977 г., изм., ДВ, бр. 28 от 9 април 1982 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 1993 г., изм., ДВ, бр. 56 от 29 юни 1993 г., изм., ДВ, бр. 83 от 1 октомври 1996 г., изм., ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г., доп., ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 42 от 17 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 92 от 13 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 42 от 22 май 2018 г., доп., ДВ, бр. 102 от 1 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 35 от 27 април 2021 г.

 

history Чл. 1. (отм., ДВ, бр. 12 от 1993 г.)

history ОБЩА ЧАСТ
I. ОСНОВНИ ПРАВИЛА

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...