Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДВ. бр. 66 от 01.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 84 от 24 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 92 от 10 ноември 2000 г., изм., ДВ, бр. 42 от 27 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 2020 г., доп., ДВ, бр. 66 от 1 август 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...