По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

ДВ. бр. 97 от 05.12.2017г.

Обн., ДВ, бр. 64 от 4 август 2000 г., изм., ДВ, бр. 112 от 29 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 76 от 6 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 26 от 21 март 2003 г., изм., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 99 от 9 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 5 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 87 от 3 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 102 от 30 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., доп., ДВ, бр. 97 от 5 Декември 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с извършването на пощенски услуги в Република България.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис