Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2015 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2015 г.)

ДВ. бр. 13 от 16.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 17 от 1 март 1991 г., попр., ДВ, бр. 20 от 12 март 1991 г., изм., ДВ, бр. 74 от 10 септември 1991 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2 март 1992 г., изм., ДВ, бр. 28 от 3 април 1992 г., изм., ДВ, бр. 46 от 4 юни 1992 г., изм., ДВ, бр. 105 от 31 декември 1992 г., изм., ДВ, бр. 48 от 4 юни 1993 г., изм., ДВ, бр. 64 от 27 юли 1993 г., изм., ДВ, бр. 83 от 30 септември 1993 г., изм., ДВ, бр. 80 от 30 септември 1994 г., изм., ДВ, бр. 45 от 16 май 1995 г., изм., ДВ, бр. 57 от 23 юни 1995 г., изм., ДВ, бр. 59 от 30 юни 1995 г., изм., ДВ, бр. 79 от 17 септември 1996 г., изм., ДВ, бр. 103 от 3 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 г., доп., ДВ, бр. 62 от 5 август 1997 г., изм., ДВ, бр. 87 от 1 октомври 1997 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 октомври 1997 г., изм., ДВ, бр. 123 от 22 декември 1997 г., доп., ДВ, бр. 124 от 23 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 36 от 31 март 1998 г., изм., ДВ, бр. 59 от 26 май 1998 г., изм., ДВ, бр. 88 от 31 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 133 от 11 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 68 от 30 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 106 от 22 декември 2000 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 47 от 10 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 99 от 22 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 16 от 18 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 38 от 11 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 87 от 1 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 13 от 9 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 24 от 20 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 94 от 27 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 27 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 16 от 19 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 7 май 2014 г., изм., ДВ, бр. 49 от 13 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 31 от 28 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 5 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 22 май 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 3 юли 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., доп., ДВ, бр. 61 от 2 август 2019 г., изм., ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Този закон урежда собствеността и ползването на земеделските земи.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...