По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 44 от 21 май 1996 г., изм., ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 55 от 11 юли 1997 г., изм., ДВ, бр. 22 от 24 февруари 1998 г., изм., ДВ, бр. 93 от 11 август 1998 г., изм., ДВ, бр. 23 от 12 март 1999 г., изм., ДВ, бр. 56 от 22 юни 1999 г., изм., ДВ, бр. 64 от 16 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 69 от 3 август 1999 г., изм., ДВ, бр. 96 от 5 ноември 1999 г., изм., ДВ, бр. 26 от 29 март 2000 г., доп., ДВ, бр. 34 от 6 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 101 от 16 ноември 2004 г., изм., ДВ, бр. 29 от 7 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 63 от 3 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 92 от 13 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 70 от 8 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 17 от 6 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 15 от 18 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 20 ноември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 65 от 23 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., доп., ДВ, бр. 61 от 2 август 2019 г., изм., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г., доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2004 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...