По вид документ > Нормативни актове - отменени > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ОТ 2003 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018г.

Обн., ДВ, бр. 83 от 19 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 58 от 15 юли 2005 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., отм., ДВ, бр. 92 от 6 Ноември 2018 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" (ВВМУ "Н. Й. Вапцаров").