По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № I-181 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА И ОТЧЕТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № I-181 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА И ОТЧЕТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ДВ. бр. 83 от 25.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 116 от 13 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 93 от 17 ноември 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 15 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 8 от 23 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2019 г., доп., ДВ, бр. 83 от 25 септември 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определя редът за регистрацията и отчета на моторните превозни средства (МПС), собственост на:
1. чуждестранните дипломатически, консулски, търговски и други държавни представителства и служителите им, както и представителствата на международни правителствени организации и консулства, ръководени от почетни консули в Република България;
2. чужденци, на които е разрешено да пребивават временно в Република България повече от 3 месеца.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...