По вид документ > Нормативни актове - отменени > Международноправни актове > Договори > ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КИПЪР ОТНОСНО ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ДОГОВОР между правителството на Народна република България и правителството на Република Кипър ОТНОСНО ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021г.

(Утвърден с Решение № 244 на Министерския съвет от 1987 г.
(необнародвано). В сила от 18 май 1988 г.)
Обнародван, ДВ, бр. 108 от 24 декември 1993 г.

 

history Правителството на Република Кипър и правителството на Народна република България, наричани по-нататък "договарящи се страни",

history в желанието си да разширяват и развиват взаимните си отношения в областта на икономическото, промишленото и научно-техническото сътрудничество на дългосрочна основа,
имайки за цел създаването на благоприятни условия за инвестиции от инвеститори на едната договаряща се страна на територията на другата договаряща се страна,
действайки в духа на Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа,

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...