По вид документ > Нормативни актове - отменени > Международноправни актове > Договори > ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ДОГОВОР между правителството на Народна република България и правителството на Френската република ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021г.

(Ратифициран с Указ № 55 на Държавния съвет на
Народна република България на 9 януари 1990 г. -
ДВ, бр. 5 от 1990 г. В сила от 1 май 1990 г.)
Обнародван, ДВ, бр. 104 от 10 декември 1993 г., отм., ДВ, бр. 5 от 19 Януари 2021 г.

 

history Правителството на Народна република България и правителството на Френската република,

history водени от желание да развиват връзките и икономическото сътрудничество между двете страни и да създават благоприятни условия за френски инвестиции в България и за български във Франция,
имайки предвид, че насърчаването и защитата на инвестициите благоприятстват развитието на инициативите в тази област, и съобразявайки се със Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа,

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...