По вид документ > Нормативни актове - отменени > Международноправни актове > Договори > ДОГОВОР МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БЕЛГИЙСКО-ЛЮКСЕМБУРГСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ ОТНОСНО ВЗАИМНОТО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ДОГОВОР между Народна република България и Белгийско-Люксембургския икономически съюз ОТНОСНО ВЗАИМНОТО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021г.

(Ратифициран с Указ № 265 на Държавния съвет на
Народна република България на 13 март 1990 г. -
ДВ, бр. 23 от 1990 г. В сила от 29 май 1991 г.)
Обнародван, ДВ, бр. 98 от 19 ноември 1993 г., отм., ДВ, бр. 5 от 19 Януари 2021 г.

 

history Народна република България и Белгийско-Люксембургският икономически съюз, наричани по-долу "договарящи се страни",

history желаейки да заздравят икономическото си сътрудничество, създавайки благоприятни условия за осъществяване на инвестиции от инвеститори на една от договарящите се страни на територията на другата договаряща се страна,
отчитайки благотворното влияние, което такъв договор би могъл да упражни за подобряване на деловите контакти и засилване доверието в областта на инвестициите,
ръководейки се от принципите на Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа, подписан на 1 август 1975 г.,

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...