По тематика > Счетоводство > Справочник > Счетоводна политика > Използване на счетоводните сметки > ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ ОТ ГРУПА 30 МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКЦИЯ И СТОКИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ ОТ ГРУПА 30 МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКЦИЯ И СТОКИ

    В тази група са включени сметки, чрез които се отчитат всички видове материали, продукция и стоки.

   СМЕТКА 301 ДОСТАВКИ

   Чрез сметка 301 се отчита доставката на материали и стоки по цена на придобиване.

   По дебита на сметка 301 се отразява покупката на материалните запаси и формирането на цената на придобиване, а по кредита - непосредственото постъпване на материалните запаси в ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017