По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2010 г. > Как да се отрази в дневника за продажбите протокол по чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС при бракуване на стоки
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Как да се отрази в дневника за продажбите протокол по чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС при бракуване на стоки

Публикувано на 19.01.2010

Отговаря Ивайло Кондарев – данъчен експерт

    Въпрос: Как да се отрази в дневника за продажбите протокол по чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС при бракуване на стоки (контрагент, кои от колоните да се попълнят, посочва ли се данъчната основа на коригирания данъчен кредит при брака)?

   Отговор: Когато при бракуване на стоки се налага корекция на ползвания за тях данъчен кредит, се съставя протокол с реквизитите по чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС. При отразяването на този протокол (който е данъчен документ) в дневника за продажбите се попълва информация в колона 1 (пореден номер), колони 3 - 5 (вид – код 09, номер и дата на документа), колона 8 (вида на бракуваната стока), колона 10 (всичко начислен ДДС) и колона 16 (начислен 20% ДДС в други предвидени в закона случаи). Именно в последната посочена колона (и съответно в колона 10) се вписва реквизитът по т. 7 от чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС – дължимия ДДС по повод корекцията при бракуването на стоките. Стойността на този данък се включва в клетка 23 на справката-декларация за ДДС.
При отразяването на протокола в дневника за продажбите не се попълват данни за контрагента (тъй като такъв липсва), нито данъчна основа.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!