Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2015 г. > Попълване на Справка 5 за пренасяне на данъчни загуби
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Попълване на Справка 5 за пренасяне на данъчни загуби

Публикувано на 08.05.2015

Мина Димитрова, регистриран одитор

    В бр. 11/2014 г.на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице (ДЗЛ) е реализирало данъчни загуби за 2008 г. в размер на 35 200 лв., за 2011 г. в размер на 26 700 лв. и 2014 г. в размер на 5000 лв. Как да попълни справка 5 за пренасяне на данъчни загуби?

   При определяне на данъчния финансов резултат за 2014 г., ДЗЛ може да попълни Справка 5-Пренасяне на данъчни загуби в следните варианти:
- първи вариант, с посочване на информация за данъчните загуби възникнали през 2008 г., 2011 г. и 2014 г., макар че към 01.01.2014 г. за загубата от 2008 г. е изтекъл петгодишния период;
- втори вариант, с представяне на информация само за данъчните загуби възникнали през 2011 г. и 2014 г., т.е. за тези за които не е изтекъл петгодишния период.
Първи вариант на Справка 5 - Пренасяне на данъчни загуби
Посочва се информация за данъчните загуби от 2008 г., 2011 г. и 2014 г. показан в таблица 1.
За данъчната загуба от 2008 г. петгодишния период за пренасяне е 2009 г. - 2013 г. и този период по години е представен в таблица 2.
През 2011 г. не се пренася загуба, защото ДЗЛ реализира нова данъчна загуба в размер на 26 200 лв., и данъчната загуба за пренасяне става 45 500 лв. През 2012 г. и 2013 г. се пренася загуба в размер на 14 900 лв., колкото е размера на формирания положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба за 2012 г. и за 2013 г. През 2014 г. не се пренася загуба, защото ДЗЛ реализира нова данъчна загуба, но изтича и петгодишния период за пренасяне на загубата от 2008 г. и ДЗЛ губи право да пренесе данъчна загуба в размер на 4400 лв., защото данъчната загуба за пренасяне от 2008 г. е в размер на 35 200 лв., а формираните данъчни печалби преди приспадане на данъчната загуба през годините на петгодишния период 2009-2013 г. позволяват да се пренесе данъчна загуба в размер на 30 800 лв. Непренесената данъчна загуба от 2008 г. в размер на 4400 лв. се изключва от сумата в к. 8 на справката и данъч­ната загуба за пренасяне в следващите години (к. 8 от справката) към:
- 31.12.2012 г. е в размер на 35 100 лв., формирана от непренесената данъчна загуба от 2008 г. и от 2011 г.
- 31.12.2013 г. е в размер на 26 200 лв., непренесената данъчна загуба за 2011 г., намалена и с непренесената част от загубата за 2008 г., поради изтичане на петгодишния период за пренасяне.
За данъчната загуба от 2011 г. петгодишния период за пренасяне е 2012-2016 г. и съгласно данъчния режим за пренасяне на данъчните загуби през 2012 г. не се пренася данъчна загуба реализирана 2011 г., макар че 2012 г. е първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, защото се спазва поредността на възникването на данъчните загуби и през 2012 г. и 2013 г. се пренася данъчна загуба възникнала 2008 г. Данъчната загуба възникнала 2011 г. в размер на 26 200 лв., може да бъде пренесена през 2015 г. и 2016 г., останалите две години от петгодишния период за пренасянето й при формиран положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.
Данъчната загуба от 2014 г. в размер на 5000 лв. може да бъде пренесена през петгодишния период за пренасяне 2015-2019 г. при спазване данъчния режим за пренасяне на данъчните загуби.
Втори вариант на Справка 5 - Пренасяне на данъчни загуби
Разгледан е в таблица 3 и представя информация само за данъчните загуби възникнали през 2011 г. и 2014 г., т.е. само за тези, за които не е изтекъл петгодишният период.

   Таблица 1

 

Година

Данъчна печалба преди пренасяне на данъчната загуба през съответната година

Данъчна загуба през съответната година подлежаща на пре­насяне

Обща сума на данъчни­те загуби от предходни години подлежащи на пренасяне

Размер на данъчната загуба приспадната през съответната година

Корекция на данъчната загуба за пренасяне по реда на чл. 76

Остатък от данъчните загуби за пренасяне в следващи години

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

1

2009 г.

5600

 

 

 

35 200

 

5600

 

-

 

29 600

 

2

2010 г.

10 300

 

-

 

29 600

 

10 300

 

 

 

19 300

 

3

2011 г.

-

 

26 200

 

19 300

 

-

 

 

 

45 500

 

4

2012 г.

10 400

 

-

 

45 500

 

10 400

 

 

 

35 100

 

5

2013 г.

4500

 

-

 

35 100

 

4500

 

 

 

26 200

 

6

2014 г.

-

 

5000

 

26 200

 

-

 

 

 

31 200

    Таблица 2

Петгодишен период за пренасяне по години

Сума на пренесената загуба

Остатък за пренасяне

 

 

Размер на възникналата данъчна загуба 35 200

2009

5600

29600

2010

10300

19300

2011

0

19300

2012

10400

8900

2013

4500

4400

Общо пренесена загуба-30 800

Остава непренесена-4400   Таблица 3

 

Година

Данъчна печалба преди пренасяне на данъчната загуба през съответната година

Данъчна загуба през съответната година подлежаща на пренасяне

Обща сума на данъчните загуби от предходни години подлежащи на пренасяне

Размер на данъчната загуба приспадната през съответната година

Корекция на данъчната загуба за пренасяне по реда на чл. 76

Остатък от данъчните загуби за пренасяне в следващи години

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

1

2009 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

2

2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2011 г.

-

 

26 200

 

 

 

-

 

 

 

 

 

4

2012 г.

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2013 г.

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

26 200

 

6

2014 г.

-

 

5000

 

26 200

 

-

 

 

 

31 200

 

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...