По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Данъчно третиране на ваучери за подарък
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Данъчно третиране на ваучери за подарък

Публикувано на 11.01.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Българско дружество предоставя на част от служителите си ваучери за подарък. Трябва ли тези ваучери да се облагат с данък върху дохода и осигуровки и да се разглеждат като „бонус“? Какво следва да е третирането на комисионата, която дружеството плаща на фирмата, емитент на ваучерите за подарък, по ЗКПО и ЗДДС?

   Отговор: По силата н...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.