По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Осчетоводяване на получени дивидент
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Осчетоводяване на получени дивидент

Публикувано на 15.01.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: ООД разпределя дивидент на съдружниците си ЕООД ААА И ООД БББ. Кой трябва да внесе 5% данък?
Как се осчетоводява полученият дивидент в ЕООД ААА И ООД БББ?

   Отговор: Съгласно чл. 194, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.