Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Осчетоводяване на получени дивидент
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Осчетоводяване на получени дивидент

Публикувано на 15.01.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: ООД разпределя дивидент на съдружниците си ЕООД ААА И ООД БББ. Кой трябва да внесе 5% данък?
Как се осчетоводява полученият дивидент в ЕООД ААА И ООД БББ?

   Отговор: Съгласно чл. 194, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...