По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Публикувано на 11.01.2019

Анета Георгиева, данъчен консултант

    В бр. 11 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Не следва ли данните за съставителя на ГФО да бъдат служебно допълнени от служители на ТД на НАП, тъй като тази информация е достъпна и е на разположение в Търговския регистър към Агенцията по вписванията?
Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗКПО...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.