По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Облагане с данък при източника по реда на чл. 12, ал. 5 от ЗКПО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Облагане с данък при източника по реда на чл. 12, ал. 5 от ЗКПО

Публикувано на 12.02.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Българско юридическо лице с място на стопанска дейност единствено в България възлага на сертифициращ орган, регистриран в Германия, който няма място на стопанска дейност в България, да извърши изпитвания и сертификация на продукт. Изпитванията на продукта ще се осъществи в Италия, в лицензирана лаборатория на трето ЮЛ, а сертификатът ще се плати на сертифициращия орган в Германия.
1. Подлежи ли на облагане с данък при източника съгл...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.