Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Облагане с данък при източника по реда на чл. 12, ал. 5 от ЗКПО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Облагане с данък при източника по реда на чл. 12, ал. 5 от ЗКПО

Публикувано на 12.02.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Българско юридическо лице с място на стопанска дейност единствено в България възлага на сертифициращ орган, регистриран в Германия, който няма място на стопанска дейност в България, да извърши изпитвания и сертификация на продукт. Изпитванията на продукта ще се осъществи в Италия, в лицензирана лаборатория на трето ЮЛ, а сертификатът ще се плати на сертифициращия орган в Германия.
1. Подлежи ли на облагане с данък при източника съгл...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...