По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Обявяване на дружество в ликвидация
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Обявяване на дружество в ликвидация

Публикувано на 22.02.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Въпросът ми е свързан с подаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО в НАП, при вписване начало на ликвидация в Търговския регистър. В момента има образци само за 2017 г. Как се подава такава декларация? На ръка ли се носи? Подава ли се баланс, ОПР, отчет за приходите и разходи...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.