Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Обявяване на дружество в ликвидация
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Обявяване на дружество в ликвидация

Публикувано на 22.02.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Въпросът ми е свързан с подаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО в НАП, при вписване начало на ликвидация в Търговския регистър. В момента има образци само за 2017 г. Как се подава такава декларация? На ръка ли се носи? Подава ли се баланс, ОПР, отчет за приходите и разходи...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...