По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Публикувано на 15.02.2019

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Измененията и допълненията в данъчните закони, които влизат в в сила от 01.01.2019 г., са обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО). Промените в правилата за подоходното облагане на корпоративните печалби са отразени в § 1 - § 31 на ЗИДЗКПО. Те имат за цел:
- въвеждането в данъчното ни законодателство на правилата на Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. срещу практиките за избяг...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.