По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Непризнати разходи на данъчно задължените лица
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Непризнати разходи на данъчно задължените лица

Публикувано на 09.04.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Между две свързани юридически лица има предоставен заем и договорена пазарна лихва за 2018 г. Съгласно ЗКПО тази лихва попада в обхвата на чл. 43 относно слаба капитализация. При използване на формулата за определяне на непризнатите лихви имам право да я призная цялата за разход през 2018 г., но никаква част от заема, както и от лихвите не е платена към края на ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.