По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Разходи за неустойки по търговски договори
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Разходи за неустойки по търговски договори

Публикувано на 05.04.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Между две търговски дружества ще бъде издаден документ за неустойка за забавени плащания към 31.12.2018 г. Същите разходи ще бъдат ли признати за данъчни цели през 2018 г., в случай че не бъдат платени същата година?

   Съгласно чл. 26, т. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.