По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Публикувано на 22.02.2019

Доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с., регистриран одитор

    Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2019 г., са публикувани в ДВ. бр. 98 от 27 ноември 2018 г. Освен това са публикувани редакционни промени, във връзка с други закони в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., ДВ, бр. 103 от 13 декември 2...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.