По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Изплащането на дивидент – данъчно-правни ефекти
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Изплащането на дивидент – данъчно-правни ефекти

Публикувано на 26.02.2019

Бойчо МОМЧИЛОВ – адвокат

    Според търговското право делът в капитала на дружеството носи определени имуществени права на съдружниците, в т.ч. и право на част от печалбата и правото на дивидент. Всеки съдружник в дружество с ограничена отговорност например има право на част от неразпределената печалба. Печалбата като обект на това имуществено право може да бъде само нетна печалба след облагането й с данъци.
Съгласно нормите от ТЗ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.