По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Облагане на доход по реда на чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Облагане на доход по реда на чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО

Публикувано на 16.04.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Юридическо лице от Словакия регистрира клон в България за извършване на ел. монтажни работи на обект в страната. Клонът няма нает персонал. Фирмата майка фактурира на клона си услуги за електромонтажни работи.
Съгласно чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО с данък при източника...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.