По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Третиране на разходи за автомобил по ЗКПО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Третиране на разходи за автомобил по ЗКПО

Публикувано на 03.05.2019

Христо Досев, д.е.с.

    В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя", Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: ООД има закупен автомобил, за който не е ползван данъчен кредит. През годината разходите за автомобила са: застраховки, данък МПС, амортизации, фирмата няма осъществени търговски сделки. Автомобилът се използва от един от съдружниците. Как следва да се разглеждат разходите за автомобила от гледна точка на ЗКПО?

   Видно от...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.