По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Годишна данъчна декларация по ЗКПО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Годишна данъчна декларация по ЗКПО

Публикувано на 29.05.2019

Димитрина Захаринова, регистриран одитор

    Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Трябва ли юридическо лице с нестопанска цел да подаде годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.