Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Данъчно третиране на печалби на български предприятия, реализирани чрез място на стопанска дейност извън страната
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Данъчно третиране на печалби на български предприятия, реализирани чрез място на стопанска дейност извън страната

Публикувано на 11.06.2019

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Членството на страната ни в ЕС увеличи случаите, при които български данъчно задължени лице осъществяват дейност извън страната, при обстоятелства, които пораждат съмнения относно мястото за стопанска дейност, чрез което се реализират техните печалби. Това затруднява избора на законово определения ред, по който тези лица следва да документират, отчитат и облагат своите приходи. Въпросите, които се задават при такива случаи, ще онагледим със следн...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...