По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Данъчно третиране на печалби на български предприятия, реализирани чрез място на стопанска дейност извън страната
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Данъчно третиране на печалби на български предприятия, реализирани чрез място на стопанска дейност извън страната

Публикувано на 11.06.2019

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Членството на страната ни в ЕС увеличи случаите, при които български данъчно задължени лице осъществяват дейност извън страната, при обстоятелства, които пораждат съмнения относно мястото за стопанска дейност, чрез което се реализират техните печалби. Това затруднява избора на законово определения ред, по който тези лица следва да документират, отчитат и облагат своите приходи. Въпросите, които се задават при такива случаи, ще онагледим със следн...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.