Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Определяне на данъчния финансов резултат
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Определяне на данъчния финансов резултат

Публикувано на 12.07.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Фактура за доставена стока от 2013 г. не е платена на доставчика. През 2018 г. е подписано споразумение между доставчика и клиента за отсрочване - срокът за погасяване на задължението съгласно споразумението е до 31.12.2019 г. Следва ли клиентът да приложи изискването на чл. 46 от ЗКПО...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...