По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Данъчно третиране на застраховка “Живот”
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Данъчно третиране на застраховка “Живот”

Публикувано на 19.07.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    В ООД собственици са две физически лица, които са самоосигуряващи лица и двамата полагат личен труд в дружеството. И двамата са управители по съдебно решение, но получават месечно възнаграждение само за положения личен труд. Дружеството сключва договор за банков кредит. По изискване на банката двамата съдружници трябва да си направят смесени застраховки “Живот” със ЗК “Уника”. Премиите ще са месечни по 30 лв. за всеки от тях и трябва да се плащат...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.