Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Данъчно третиране на застраховка “Живот”
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Данъчно третиране на застраховка “Живот”

Публикувано на 19.07.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    В ООД собственици са две физически лица, които са самоосигуряващи лица и двамата полагат личен труд в дружеството. И двамата са управители по съдебно решение, но получават месечно възнаграждение само за положения личен труд. Дружеството сключва договор за банков кредит. По изискване на банката двамата съдружници трябва да си направят смесени застраховки “Живот” със ЗК “Уника”. Премиите ще са месечни по 30 лв. за всеки от тях и трябва да се плащат...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...