По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Данъчно третиране на унищожени ДМА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Данъчно третиране на унищожени ДМА

Публикувано на 30.07.2019

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.

    От възникнала авария в склада и офиса са унищожени три ДМА, всяко на стойност 1200 лв., с остатъчна стойност. Как да ги осчетоводя и как да преобразуваме финансовия резултат?

   Въпросът за унищожените ДМА е поставен твърде общо и без конкретизация. Той касае както изискванията на ЗКПО, така и изискванията на ЗДДС...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.