Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Данъчно третиране на унищожени ДМА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Данъчно третиране на унищожени ДМА

Публикувано на 30.07.2019

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.

    От възникнала авария в склада и офиса са унищожени три ДМА, всяко на стойност 1200 лв., с остатъчна стойност. Как да ги осчетоводя и как да преобразуваме финансовия резултат?

   Въпросът за унищожените ДМА е поставен твърде общо и без конкретизация. Той касае както изискванията на ЗКПО, така и изискванията на ЗДДС...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...