По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2019 г. > Данъчно третиране на доходите, придобити при конкурси, състезания и игри
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Данъчно третиране на доходите, придобити при конкурси, състезания и игри

Публикувано на 06.08.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Българско дружество на случаен принцип (томбола по радиото) избира двама човека, на които да направи безплатно обучение. Това е един вид награда за спечелилите лица на случаен принцип.
Дружеството издава фактури към тези лица, в които се начислява стойността на обучение, както и 100% отстъпка.
Какво е данъчното облагане и документацията, която трябва да се направи за лицето, получило обучението, и българското дружество съгласно ЗКПО и...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.