По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Разходи за лихви
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Разходи за лихви

Публикувано на 06.08.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Съпруг предоставя паричен заем на дружеството на съпругата си (ЕООД). Според пар. 1, т. 3 от ДР на ДОПК те са свързани лица. В същото време той е назначен на ТД в съответното дружество. За предоставеният паричен заем има сключен договор, съответно погасителен план и е определена лихва. Лихвата е начислена и изплатена към 31.12.2018 год. Призната е за разход на дружеството. Следва ли тази лихва да участва в регулиране на слабата капитализа...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.