По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Издаване на фактури при разносна търговия
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Издаване на фактури при разносна търговия

Публикувано на 09.08.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Фирмата произвежда продукция, която продава в собствен магазин и доставя на клиенти при предварително заявени количества и вид артикул. Доставките се извършват със собствени превозни средства и от лица, назначени на трудов договор във фирмата.
При издаването на фактурите ще се използва софтуер, Отговарящ на критериите за СУПТО.
1. Планираме продажбите от магазина и тези от разносната търговия да се извършват от един компютър с...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.